07
mei
Veelgestelde vragen omtrent personeel

Als werkgever moet u zich houden aan ontzettend veel wetten en regels. Zeker wanneer u geen HR-professional of afdelingsmanager hebt, ziet u soms door de bomen het bos niet meer. Handig om af en toe wat meer op de hoogte te zijn! Wij hebben een aantal vragen m.b.t. loon en sollicitaties op een rijtje gezet.

Ik heb een vakantiekracht in dienst, wat moet ik hem/haar betalen?
Iedereen vanaf 15 jaar die werkt, dus ook een vakantiekracht, moet in elk geval het wettelijke minimum(jeugd)loon betaald krijgen. Dit minimum jeugdloon geldt voor jongeren van 15 t/m 22 jaar, en wordt hoger naarmate de werknemer ouder wordt.

Hoe hoog is het minimumloon?
Het minimumloon bedraagt per 1 januari 2015 €1.501,80 bruto per maand bij een volledige werkweek. Dit bedrag geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar.

De sollicitatieprocedure, wat mag wel en niet?
Er zijn een aantal regels waar u zich als werkgever aan moet houden. Zo is de wetgeving over gelijke behandeling van kracht tijdens een sollicitatieprocedure. Uitgangspunt is dat de werkgever zorgvuldig met de belangen van de sollicitant moet omgaan. Een personeelsadvertentie mag niet alleen op mannen of vrouwen zijn gericht en er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van leeftijd.

Sollicitatie op grond van leeftijd
Op dit leeftijdsonderscheid is een tijdelijke uitzondering. Werkgevers mogen nog tot 1 januari 2016 vacatureteksten opstellen waarin specifiek wordt gevraagd naar jongeren tot 27 jaar en naar mensen van 50 jaar en ouder. Het volgende moet vermeld worden: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak Jeugdwerkoosheid’.

7 mei 2019

Vacature delen: